تاثیر فصل ها بر روی بدن انسان

1-بهار

بهار معتدل است و باعث اعتدال خون و سرخی رخسار می شود. در این فصل خلطهای راکد به جریان می افتند و بیماری های مزمن بروز می کنند به خصوص اگر فرد در زمستان زیاد خورده و کم ورزش کره باشد . این امر باعث دگرگونی خون ؛ خون دماغ شدن ، انواع ورم و دمل و جوش، خواب آلودگی و بعضی از انواع سرفه می شود. جنبش هیا مفرط بدنی و روانی و خوردن گرمی ها این مسایل را تشدید می کنند.

بهترین کار در بهار کم کردن خون با حجامت و فصد و… و یا رقیق کردن آن با خوردن آب زرشک یا انار و … می باشد. کم خوردن و کم نوشیدن نیز توصیه شده است.

این فصل برای کودکان و نوجوانان بهترین فصل اما برای دموی ها فصل سختی است که به خواب و خمیازه و کش آوردن بدن گرفتارند.

بهار برای سوداوی ها فصل خوشایندی است.

2-تابستان